Volwassenen

Muziektherapie voor volwassenen

Wanneer je, om welke reden dan ook, niet goed in je vel zit,
kan muziektherapie je ondersteunen om daar verandering in te brengen.
Muziek brengt je in contact met wat er in je leeft en laat je voelen
wat je nodig hebt om een nieuwe balans te vinden.
De therapeute overlegt met jou of je behoefte hebt aan receptieve
of actieve muziektherapie of een combinatie van beiden.

Receptieve muziektherapie
In de receptieve muziektherapie luister je naar de instrumenten die de therapeute bespeelt. Vaak is dit in de vorm van een klankmassage waarbij je gekleed op een massagetafel ligt, Er worden onder andere klankschalen op en om je lichaam bespeeld. De trilling van een klankschaal is krachtig en verplaatst zich snel door je lichaam waardoor je innerlijk gemasseerd wordt. Door het luisteren naar klanken en het ervaren van de trilling van de klank bewandel je een weg naar binnen, naar het centrum van stilte in je eigen hart. Dit is een helende ervaring waarin je los kunt laten wat vast zit en je tot rust kan komen.

Actieve muziektherapie
Door gericht en actief met instrumenten en klanken bezig te zijn krijg je de mogelijkheid om dat wat in jou is aangeraakt, tot expressie te brengen. Zo kan ruimte ontstaan voor ontwikkeling, voor nieuwe inzichten en een nieuw evenwicht. Er wordt gewerkt met hoogwaardige instrumenten die gestemd zijn op de hartfrequentie 432 Hz. Deze natuurlijke frequentie werkt harmonisch in je lichaam door tot op celniveau. Ervaring met het bespelen van een instrument is niet nodig om zelf muziek te maken. Wel is het belangrijk dat je er voor open staat.

Op dit moment neem ik geen cliënten aan voor muziektherapie  (zie nieuws)